Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
Αναφορές & Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

 
 
 

* Τα επίσημα αποτελέσματα σταυροδοσίας όλων των υποφηφίων ανακοινώνονται από το Πρωτοδικείο.

    © ® 2014 - 2019 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    Σχεδίαση - Δημιουργία: Θάνος Κατσαρός, Νίκος Ευαγγελάτος