Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015

 Δεν έχουν υπάρξει ενημερώσεις τα τελευταία 3'

2015 - 2019 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων || Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Π.Ε. Κεφαλονιάς