Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015: Σύγκριση αποτελεσμάτων με τις Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 
Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015  
526 από 526
(100,00 %)
126.397 από 239.913
(ΑΠΟΧΗ 47,32 %)
123.375
(97,61 %)
2.308
(1,83 %)
714
(0,56 %)
Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012  
528 από 528
(100,00 %)
126.227 από 238.899
(ΑΠΟΧΗ: 47,16 %)
124.883
(98,94 %)
813
(0,64 %)
531
(0,42 %)

Μεταφέροντας το ποντίκι επάνω από κάθε ράβδο, εμφανίζονται πληροφορίες ψήφων κάθε κόμματος.

 
 

* Τα χρώματα είναι ενδεικτικά & εξυπηρετούν λόγους γραφημάτων.

2015 - 2019 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων || Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Π.Ε. Κεφαλονιάς