Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
Περιφερειακές Εκλογές 18 Μαΐου 2014 (Α Γύρος) - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

 
 
 
 
Συγκεντρωτικά
Σύνοψη (Ράβδοι)
Σύνοψη (Πίτα)

 
Καταμετρημένα Εκλογικά Κέντρα  
 
Συνολικά ψήφισαν  
 
Εγκυρες ψήφοι  
 
Άκυρα  
 
Λευκά  
1. ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:   21,79%
(26.186 ψήφοι)
 

2. ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά:   20,54%
(24.691 ψήφοι)
 

3. ΜΕΓΑΛΟ ΙΟΝΙΟ:   14,54%
(17.470 ψήφοι)
 

4. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:   12,03%
(14.454 ψήφοι)
 

5. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:   11,42%
(13.722 ψήφοι)
 

6. ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:   5,19%
(6.234 ψήφοι)
 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ:   5,14%
(6.180 ψήφοι)
 

8. ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ:   4,50%
(5.413 ψήφοι)
 

9. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ:   2,65%
(3.182 ψήφοι)
 

10. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ:   2,21%
(2.660 ψήφοι)
 

ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
21,79%

(26.186 ψήφοι)
ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά
20,54%

(24.691 ψήφοι)
ΜΕΓΑΛΟ ΙΟΝΙΟ
14,54%

(17.470 ψήφοι)
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
12,03%

(14.454 ψήφοι)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
11,42%

(13.722 ψήφοι)
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
5,19%

(6.234 ψήφοι)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ
5,14%

(6.180 ψήφοι)
ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ
4,50%

(5.413 ψήφοι)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ
2,65%

(3.182 ψήφοι)
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ
2,21%

(2.660 ψήφοι)
 
 

1. ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:   21,79%  
(26.186 ψήφοι)

 
 

2. ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά:   20,54%  
(24.691 ψήφοι)

 
 

3. ΜΕΓΑΛΟ ΙΟΝΙΟ:   14,54%  
(17.470 ψήφοι)

 
 

4. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:   12,03%  
(14.454 ψήφοι)

 
 

5. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:   11,42%  
(13.722 ψήφοι)

 
 

6. ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:   5,19%  
(6.234 ψήφοι)

 
 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ:   5,14%  
(6.180 ψήφοι)

 
 

8. ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ:   4,50%  
(5.413 ψήφοι)

 
 

9. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ:   2,65%  
(3.182 ψήφοι)

 
 

10. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ:   2,21%  
(2.660 ψήφοι)

*Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται βασίζονται στα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το Πρωτοδικείο.

Valid XHTML 1.0!     © ® 2014 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    Σχεδίαση - Δημιουργία: Θάνος Κατσαρός, Νίκος Ευαγγελάτος