Σύστημα Παρουσίασης Εκλογικών Αποτελεσμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015: Σύγκριση αποτελεσμάτων με τις Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 
Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015  
526 από 526
(100,00 %)
111.804 από 238.844
(ΑΠΟΧΗ 53,19 %)
109.174
(97,65 %)
1.321
(1,18 %)
1.309
(1,17 %)
Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015  
526 από 526
(100,00 %)
126.397 από 239.913
(ΑΠΟΧΗ 47,32 %)
123.375
(97,61 %)
2.308
(1,83 %)
714
(0,56 %)

Μεταφέροντας το ποντίκι επάνω από κάθε ράβδο, εμφανίζονται πληροφορίες ψήφων κάθε κόμματος.

 
 

* Τα χρώματα είναι ενδεικτικά & εξυπηρετούν λόγους γραφημάτων.

2015 - 2019 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων || Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Π.Ε. Κεφαλονιάς